+48 22 668 85 07, +48 512 385 672
btorion@btorion.pl
Pn-Pt: 9:00-17:00

Poniższe informacje dotyczą sezonu lato 2021

Szanowni Państwo,

w oparciu o Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży z dnia 21.05.2021, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego dotyczącym choroby COVID-19 zaktualizowaliśmy procedury bezpieczeństwa i zasady higieny obowiązujące na koloniach i obozach BT ORION w Zieleńcu.

Wszystkie informacje znajdziecie Państwo tutaj.

Procedury i zmiany programu będą na bieżąco dostosowywane do aktualnych wytycznych – znoszenia bądź zaostrzania ograniczeń w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

Poniżej przedstawiamy wybrane zmiany, o które najczęściej Państwo pytacie:

Zmiany dotyczące wszystkich programów:

 • Uczestnicy zostaną przydzieleni do grup wychowawczych wg. programów obozów i w tych grupach będą prowadzone zajęcia przez cały czas trwania turnusu
 • grupy wychowawcze będą liczyły do 10 osób (w przypadku dzieci do 10 roku życia) i do 15 osób (dzieci powyżej 10 roku życia)
 • grupy zajęciowe będą liczyły do 15 osób (w przypadku dzieci do 10 roku życia) i do 20 osób (dzieci powyżej 10 roku życia)
 • zajęcia będą prowadzone w pomieszczeniach, które zapewniają powierzchnię co najmniej 4m2 na 1 osobę; niektóre z zajęć będą prowadzone w podziale na grupy mniejsze, niż wychowawcze
 • zajęcia wymagające udziału więcej niż jednej grupy tj. apel powitalny i pożegnalny, ogniska, a także niektóre zajęcia programowe, będą realizowane w zmienionej formie z zachowaniem zasad szczególnej ostrożności, obejmującej między innymi dodatkowe odstępy
 • wypożyczalnia gier planszowych i karcianych będzie dostępna, z zastrzeżeniem, że prowadzony będzie rejestr gier, które po zwrocie będą poddawane dezynfekcji i udostępniane do ponownego wypożyczenia po upływie 24 godzin

Zakwaterowanie:

 • w związku z koniecznością zachowywania dystansu społecznego między grupami wychowawczymi, Uczestnicy będą zakwaterowani zgodnie z przynależnością do grupy, w której prowadzone są zajęcia podczas wypoczynku;
 • w przypadku kolonii i obozów Otaku, Larp, Kpop, Bollywood będą to grupy zgodne z wybranym programem;
 • w przypadku obozów erpegowych przydział do grupy będzie zależał od wyboru programu obozu oraz systemu RPG w jaki Uczestnik będzie chciał grać podczas sesji; przydział do grupy będzie przebiegał na podstawie ankiety, jaką Uczestnicy otrzymają do wypełnienia przed turnusem;
 • zakwaterowanie w pokojach zgodnie z wytycznymi powoduje brak możliwości zrealizowania próśb o wspólny kwaterunek dzieci np. rodzeństwa, które wybrało różne programy; każdy taki przypadek i zmianę w wyborze programu będziemy starali się rozwiązywać w miarę możliwości i dostępności miejsc w grupach;
 • zakwaterowanie Uczestników tak jak dotychczas odbywać się będzie się na zasadzie wymiany turnusu, ale z zachowaniem dystansu społecznego, który ma na celu wyeliminować do minimum kontakt Uczestników pomiędzy zmieniającymi się turnusami.
 • pomiędzy turnusami obiekt jest poddawany dodatkowemu niż standardowe sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników itp.

Wyżywienie:

 • zgodnie z wytycznymi dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wytycznymi dla gastronomii, ze względu na ograniczenia ilości osób mogących jednocześnie spożywać posiłek, będzie on wydawany w turach (2 zmiany);
 • przed wejściem i po wyjściu ze stołówki każdego będzie obowiązywać dezynfekcja rąk;
 • w związku z koniecznością zachowywania dystansu społecznego między grupami wychowawczymi przy stolikach będą zajmować miejsca Uczestnicy zgodnie z przynależnością do grupy, w której prowadzone są zajęcia podczas wypoczynku;
 • wydawanie posiłków będzie realizowane przez kelnera, z zachowaniem dowolności wyboru dań, diet oraz  bezpiecznym ich serwowaniem;
 • kelnerzy będą stosowali zabezpieczenia w postaci rękawiczek ochronnych oraz przyłbicy/maseczek oraz zminimalizują bezpośredni kontakt z kuchnią;
 • po każdej grupie będą dezynfekowane stoliki i poręcze krzeseł.

Transport zorganizowany:

 • mimo braku wytycznych dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży dotyczących niemożności korzystania z transportu publicznego, w miarę możliwości będziemy się starać zorganizować wszystkie transporty pojazdami wynajętymi przez nas na wyłączność;
 • podczas składania rezerwacji prosimy o wybieranie formy transportu, która najbardziej Państwa interesuje, co pozwoli nam na przygotowanie jak najlepszej logistyki wyjazdów;
 • zbiórki wyjazdowe będą zorganizowane w miejscach zapewniających przestrzeń dla zachowania dystansu społecznego;
 • postoje będą zorganizowane tak, aby ograniczyć do minimum kontakt z osobami trzecimi;
 • w czasie podróży wymagane jest posiadanie maseczki;
 • Opiekun odprowadzający/odbierający Uczestnika nie może  wchodzić do autokaru i jest zobowiązany do zachowania dystansu społecznego w stosunku do pozostałych osób będących na zbiórce;
 • przyjmowani są tylko Uczestnicy bez podwyższonej temperatury ciała i bez objawów choroby zakaźnej, co zostanie potwierdzone zmierzeniem temperatury i odpowiednim oświadczeniem Rodziców/Opiekunów (wzór w formacie pdf do pobrania tutaj).

Dojazd własny:

 • przyjmowani są tylko Uczestnicy bez podwyższonej temperatury ciała i bez objawów choroby zakaźnej, co zostanie potwierdzone zmierzeniem temperatury i odpowiednim oświadczeniem Rodziców/Opiekunów (wzór w formacie pdf do pobrania tutaj);
 • Opiekun odwożący/odbierający Uczestnika nie może  wchodzić do obiektu noclegowego i jest zobowiązany do zachowania dystansu społecznego;
 • należy skontaktować się z recepcją lub numerem telefonu podanym w informacji zbiórkowej; poinformować o przyjeździe dziecka i poczekać na parkingu, na osobę której zostanie przekazane dziecko pod opiekę (instruktor/wychowawca);
 • ze względów logistycznych i sprowadzenia do minimum kontaktu podczas zmiany turnusów między Uczestnikami nie ma możliwość dowozu Uczestnika przed godziną wskazaną w informacji zbiórkowej; prosimy również o punktualność przy odbiorze Uczestnika z obozu.
 • podczas pobytu na kolonii/obozie Uczestników obowiązuje dezynfekcja rąk za każdym razem przed wejściem do pomieszczeń wspólnych, sal warsztatowych itd. – wszędzie tam, gdzie płyny dezynfekujące zostały umieszczone oraz częste i dokładne mycie rąk zwłaszcza przed i po posiłkach i zajęciach kulinarnych oraz przy korzystaniu z toalet;
 • personel sprzątający jest zobowiązany do częstego sprzątania i dezynfekcji sal warsztatowych i wszelkich pomieszczeń wspólnych; codziennej dezynfekcji klamek drzwiowych, okiennych, sanitariatów, poręczy krzeseł, włączników świateł;
 • pomiędzy turnusami wszystkie obiekty będą poddane dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników, w tym ozonowaniu;
 • kadra jest zobowiązana do wietrzenia sal warsztatowych po każdych zajęciach i w miarę możliwości pogodowych w trakcie zajęć (unikając przeciągów);
 • w dużej mierze sprzęt i przybory potrzebne do realizacji zajęć będą używane przez jednego Uczestnika podczas zajęć i dezynfekowane przez kadrę przed ponownym użyciem przez innego Uczestnika z kolejnej grupy wychowawczej;
 • sprzęt przeznaczony do użytku wspólnego podczas zajęć, będzie dezynfekowany przez instruktora przed użyciem przez kolejnego Uczestnika;
 • dezynfekowanie autokarów podczas zmiany turnusów – wszystkie elementy najbardziej narażone na dotykanie przez podróżnych, tj. uchwyty, poręcze, czy stoliki oparciowe będą czyszczone za pomocą płynów dezynfekujących;
 • zachowanie przez Uczestnika dystansu społecznego wobec innych grup wychowawczych, personelu obiektów noclegowych i osób trzecich;
 • posiadanie przez Uczestnika i kadrę maseczki ochronnej zabezpieczającą nos i usta, potrzebnej do użycia podczas transportu oraz podczas wyjść poza teren ośrodka;
 • Uczestnicy, kadra i personel obiektów noclegowych są zobowiązani do stosowania się do wszystkich wytycznych związanych z zapobieganiem COVID-19.

Copyright (c) Biuro Turystyki Orion 1992-2021. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Projekt własny, wykonanie WEBOPCJA.PL.