Warunki transportu na obozy organizowane przez Biuro Turystyki Orion

Zima 2019
Ceny transferów tam i z powrotem

Miasto

Cena transportu

Bydgoszcz
220 zł
Częstochowa
210 zł
Gdańsk
240 zł
Katowice
200 zł
Kielce
190 zł
Kraków
190 zł
Lublin
140 zł
Łódź
210 zł
Poznań
210 zł
Rzeszów
160 zł
Toruń
220 zł
Warszawa
200 zł
Wrocław
240 zł
Inne miasta
stawka negocjowana
Obowiązkiem Klienta korzystającego z transportu organizowanego przez Biuro Turystki ORION (zwane dalej Organizatorem), jest:
 • w momencie podpisywania umowy zgłoszenia, zadeklarowanie miejsca, w którym Uczestnik rozpocznie podróż (na podstawie oferty Organizatora) oraz uiszczenie opłaty dodatkowej za przejazd (patrz tab.). Istnieje możliwość zmiany wskazanego miejsca najpóźniej do 14 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia imprezy. W przypadku zmiany przez Uczestnika miejsca rozpoczęcia podróży po w/w terminie, Organizator zastrzega sobie prawo do nie zapewnienia opieki wychowawcy na trasie przejazdu.
 • punktualne stawienie się Uczestnika we wskazanym miejscu zbiórki (zarówno godzina jak i miejsce zbiórki są podane w materiałach dostarczanych Uczestnikowi co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za fakt niestawienia się Uczestnika na miejscu zbiórki o wyznaczonej godzinie.
 • posiadanie przez Uczestnika dokumentu uprawniającego do zniżki – legitymacja szkolna/studencka (dokument potrzebny przy przejazdach łączonych – transport autokarem klasy LUX + PKP IC) oraz przestrzeganie regulaminu przewozu, ustalonego przez przewoźnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jazdę Uczestnika bez dokumentu uprawniającego do ulgi.
 • odbiór Uczestnika nie będącego osobą pełnoletnią z miejsca zbiórki, przez rodzica/prawomocnego opiekuna lub osoby posiadające wydane przez nich upoważnienie.
 • przybycie Uczestnika wybierającego dojazd własny w dniu rozpoczęcia imprezy w godzinach 15.00 – 17.00 oraz odbiór – w dniu zakończenia imprezy do godziny 13.00.
Organizatora zobowiązuje się do:
 • opieki wychowawcy na całej trasie, od wybranego miejsca zbiórki do zaplanowanego miejsca imprezy i z powrotem, z wyłączeniem przypadku, gdy Uczestnik zmieni miejsce rozpoczęcia podróży na mniej niż 14 dni przed rozpoczęcia imprezy.
 • zapewnienia transportu autokarem klasy LUX lub transferu łączonego (autokar klasy LUX + PKP IC – kl. 2, wraz z rezerwacją miejsca siedzącego) po wcześniejszym uiszczeniu opłaty za dojazd z miejscowości zawartych w tabeli. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia leżące po stronie przewoźnika (spóźnienie, odwołanie połączenia, zmiana rozkładu jazdy).
 • w przypadku zebrania grupy minimum 6 Uczestników, wycenę i zaproponowanie zorganizowania transportu pod opieką wychowawcy na całej trasie, z miejsca podanego przez daną grupę do zaplanowanego miejsca imprezy i z powrotem.
Organizator zastrzega sobie prawo do:
 • możliwości zmiany środka transportu na mikrobus lub autokar rejsowy na wybranej trasie, o czym zobowiązany jest poinformować Uczestnika co najmniej na 7 dni przed datą transferu.
 • zmiany godziny i miejsca zbiórki, o czym powiadomi zainteresowanych Uczestników najpóźniej na 7 dni przed datą transferu.
 • odwołania transportu z danej miejscowości, gdy zgłosi się mniej niż 6 uczestników. O odwołaniu transportu Organizator powiadomi pozostałych Uczestników najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.

Pobierz PDF