+48 22 668 85 07, +48 512 385 672
btorion@btorion.pl
Pn-Pt: 9:00-17:00

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy

  1. Home
  2. /
  3. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i...

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

W związku z nowelizacją Ustawy o usługach turystycznych w brzmieniu od 26.11.2016 – art. 10f ust. 3 z dniem 26 listopada 2016 r. do cen imprez organizowanych i sprzedawanych przez Biuro Turystyki Orion zostanie doliczona składka, którą biuro w całości przeznaczy na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY.

Obowiązek pobierania składek na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY dotyczy wszystkich organizatorów imprez turystycznych.

Ze składek pokrywane będą ewentualne koszty powrotu turystów do Polski oraz zwrot wpłaconych przez Klientów pieniędzy za przerwane lub niezrealizowane imprezy w przypadku gdy jakiekolwiek polskie biuro podróży ogłosi niewypłacalność.

Podstawa prawna:

Turystyczny Fundusz Pomocowy

Zgodnie z rozporządzeniem (DZIENNIK USTAW 2020 R. POZ. 2379), które weszło w życie 1 stycznia 2021, do cen imprez organizowanych i sprzedawanych przez Biuro Turystyki Orion zostanie doliczona składka, którą biuro w całości przeznaczy na TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY.

Jest to bezzwrotna opłata doliczana do każdej umowy, zbierana na wypadek sytuacji kryzysowych na rynku. Obowiązek pobierania składek na TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY dotyczy wszystkich organizatorów imprez turystycznych działających na polskim rynku.

Podstawa prawna:

Uwaga!

Składki na TFG i TFP to opłaty wprowadzone przez rząd – nie są pobierane na rzecz Biura Podróży!

Biuro Podróży odprowadza je w całości do poszczególnych funduszy i są one bezzwrotne.

Copyright (c) Biuro Turystyki Orion 1992-2021. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Projekt własny, wykonanie WEBOPCJA.PL.