+48 22 6688507
btorion@btorion.pl
Pn-Pt: 10:00-18:00

Nasze rozwiązania w odpowiedzi na epidemię SARS-CoV-2

TERMINY DOPŁAT

W związku z oczekiwaniem na oficjalne wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Głównego Inspektora Sanitarnego dot. wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży wydłużyliśmy termin dopłaty do całości zobowiązania za kolonie i obozy na 1 i 2 turnusie do 21 dni przed wyjazdem.

MOŻLIWOŚCI W PRZYPADKU ODWOŁANIA KOLONII I OBOZÓW GWARANTOWANE PRZEZ USTAWĘ

Jeśli sytuacja się nie zmieni i będziemy zmuszeni anulować standardowe kolonie i obozy w Zieleńcu z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2, zastosujemy przepisy tzw. tarczy antykryzysowej, czyli specustawy z dnia 31 marca 2020 r., dzięki czemu będziecie mogli wybrać jedną z 3 opcji:

VOUCHER:

Wystawienie imiennego vouchera o wartości równej wpłaconej na poczet wyjazdu kwoty, który będzie mógł być wykorzystany do rezerwacji wyjazdu w kolejnych sezonach – Zima i Lato 2021. Ważność takiego vouchera ustawa ustala na 1 rok od daty odwołanego wyjazdu. My dodatkowo zaproponujemy Wam zwiększenie wartości vouchera o 10% (5% w przypadku wyjazdów do Azji) wpłaconej kwoty.

Oznacza to, że możliwa będzie rezerwacja wyjazdu aż do ostatniego terminu sezonu lato 2021, a Wasze dotychczasowe wpłaty nie stracą na wartości przez kilka miesięcy, a nawet rok leżakowania.

W razie potrzeby przygotujemy takie techniczne rozwiązanie w naszym systemie rezerwacyjnym, które umożliwi nam realizację voucherów. Co ważne, voucher objęty będzie ochroną ubezpieczeniową na tych samych zasadach, co wszelkie wpłaty z tytułu imprez turystycznych.

ZMIANA TERMINU:

Bezkosztową zmianę na inny termin wyjazdu w sezonie lato 2020, jeśli np. zostaną odwołane wcześniejsze turnusy, a odbędą się późniejsze.

REZYGNACJA Z WYJAZDU:

Bezkosztową rezygnację z wyjazdu – gwarantujemy zwrot całości poniesionych opłat, bez żadnych potrąceń przewidzianych w OWU. Zgodnie z art. 15k ustawy termin zwrotu środków zostanie wydłużony o 180-dniowe wydłużenie terminu skutecznej anulacji umowy, po którym następuje 14-dniowy termin zwrotu całości wpłaconych środków. Oznacza to, że zwrot środków otrzymacie w przeciągu 194 dni od momentu złożenia rezygnacji.

NASZE PROPOZYCJE

Z naszej strony zaproponujemy Wam dodatkowe dwa rozwiązania:

OBOZY ONLINE

Jest to wariant, który testujemy od strony technicznej na naszych stronach na Facebooku oraz za pośrednictwem platform Zoom, Discord i Roll20. Dzięki tym narzędziom mamy możliwość prowadzenia interaktywnych spotkań w grupach – telekonferencji, nie ograniczonych do oglądania i słuchania prowadzącego i pisania na czacie. Dzięki nim możemy przeprowadzić większość zajęć proponowanych w standardowych programach obozów, tj. warsztaty rysunku, kulinarne, taneczne; prelekcje; sesje RPG czy larpy.

WYJAZD RODZINNY DO ZIELEŃCA

W tym wariancie obozy odbyłyby się w naszych obiektach w Zieleńcu, jednak w odmienionej formie wyjazdu rodzinnego. Wiąże się to ze znacznym ograniczeniem ilości Uczestników czynnie biorących udział w zajęciach programowych i innymi zmianami w stosunku do standardowych wyjazdów przez nas oferowanych. Jednak atrakcji nie zabraknie ani dla Uczestników, ani dla ich opiekunów, czy rodzeństwa nie biorącego udziału w zajęciach programowych.

REZYGNACJA NA PODSTAWIE OWU

Jeśli okaże się, że organizacja wyjazdów jest bezpieczna, a mimo to będziecie chcieli zrezygnować z powodu rozmaitych obaw związanych z pandemią, wówczas zastosowanie będzie miała Ustawa z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, czyli rozwiązania takie same jak te, które możemy zastosować w dniu dzisiejszym. Wiązać się to będzie z naliczeniem opłaty za odstąpienie od Umowy na warunkach ogólnych.

Copyright (c) Biuro Turystyki Orion 1992-2020. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Projekt własny, wykonanie WEBOPCJA.PL.