+48 22 668 85 07, +48 512 385 672
btorion@btorion.pl
Pn-Pt: 9:00-17:00

Regulamin Orionowe dni otwarte

 1. Home
 2. /
 3. Regulamin Orionowe dni otwarte

Regulamin Orionowych Dni Otwartych

z dnia 11.03.2024
 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w terminowym wydarzeniu Orionowe Dni Otwarte (dalej: ODO).
  2. Wydarzenie organizowane jest przez P.U.H. Biuro Turystyki Orion z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 93/1, 02-101 Warszawa, REGON: 012655588, NIP: 5221006239 (dalej: ORION)
  3. Zapisanie Uczestnika na ODO równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu.
  4. Osoba uczestnicząca w ODO zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z jego treścią.
  5. W przypadku osoby niepełnoletniej, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.
  6. ORION zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym terminie i w dowolnym jego punkcie.
 2. Zapisy na ODO
  1. Zapisy na zajęcia w ramach ODO możliwe są tylko poprzez formularz dostępny pod adresem https://btorion.pl/orionowe-dni-otwarte/ w zakładce „Zapisz się!”
  2. Ilość miejsc na poszczególnych spotkaniach jest ograniczona:
   1. 20 miejsc na warsztatach praktycznych,
   2. 40 miejsc na prelekcjach.
   3. W wyjątkowych przypadkach limity miejsc mogą się różnić od powyższych.
  3. O przyjęciu na poszczególne zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.
  4. W przypadku braku miejsc na dane zajęcia Uczestnik może wpisać się na listę rezerwową.
  5. Przy zapisie należy podać imię i nazwisko Uczestnika oraz imię i nazwisko, adres email i nr telefonu osoby dokonującej zapisu, a także określić temat i termin zajęć, na które dokonywany jest zapis.
  6. Zapisanie się na zajęcia w ramach ODO jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ORION w celu przetworzenia zgłoszenia i realizacji zajęć. Osoba dokonująca zapisu może wyrazić również zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.
 3. Płatności za ODO
  1. Udział w ODO jest bezpłatny dla każdego Uczestnika.
 4. Rezygnacja z udziału w ODO
  1. Uczestnik może zrezygnować z  udziału w zajęciach w ramach ODO w każdym momencie.
  2. W przypadku rezygnacji Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie ORION w najkrótszym możliwym czasie od podjęcia decyzji o rezygnacji.
  3. W przypadku rezygnacji z zajęć w pełni obłożonych informacja o zwolnieniu się miejsca przekazywana jest do pierwszej w kolejności osoby z listy rezerwowej.
 5. Odwołanie lub zmiana terminu zajęć
  1. ORION zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany tematu lub terminu poszczególnych zajęć w ramach ODO, np. w przypadku nagłej niedyspozycji osoby prowadzącej dane zajęcia lub z innych powodów niezależnych od ORION.
  2. W przypadku odwołania lub zmiany tematu lub terminu zajęć ORION poinformuje o tym fakcie Uczestników niezwłocznie po podjęciu decyzji.
  3. W przypadku odwołania lub zmiany tematu lub terminu zajęć Uczestnik ma prawo do wykorzystania wejścia w ramach innych zajęć, pod warunkiem dostępności miejsc.
 6. Bezpieczeństwo i inne postanowienia
  1. Na sali zajęciowej podczas zajęć mogą przebywać wyłącznie zgłoszeni Uczestnicy oraz osoby prowadzące i inni pracownicy ORION.
  2. Na salę zajęciową można wejść wyłącznie bez odzieży wierzchniej oraz w obuwiu zamiennym lub bez obuwia (w lokalu ORION znajdują się odpowiednie wieszaki oraz miejsca do pozostawienia obuwia).
  3. ORION nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz każde inne pozostawione na terenie lokalu.
  4. ORION nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki Uczestników zajęć powstałe na terenie lokalu.
  5. Na terenie lokalu ORION obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania narkotyków czy innych środków odurzających. Osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, które weszły na teren ORION, nie mają prawa uczestnictwa w zajęciach. Osoby takie zostaną poproszone o opuszczenie lokalu ORION.
  6. Korzystanie z urządzeń rejestrujących podczas zajęć w ramach ODO bez zgody osoby prowadzącej lub innego pracownika ORION jest zabronione.
  7. W sprawach nie regulowanych powyższym regulaminem należy zgłaszać się do osoby prowadzącej zajęcia lub innego pracownika ORION.
  8. Uczestnicy zajęć, bądź ich opiekunowie prawni w przypadku nieletnich Uczestników, wyrażają zgodę na rejestrację i publikację na stronie oraz w mediach społecznościowych ORION, a także w innych materiałach promocyjnych, materiałów foto/video, na których znajdują się Uczestnicy ODO.
 7. Dane osobowe
  1. Z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych w ORION można zapoznać się pod tym adresem.

Copyright (c) Biuro Turystyki Orion 1992-2021. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Projekt własny, wykonanie WEBOPCJA.PL.