Wiesław Piegat
Wiesław Piegat

Zaraz po studiach na SGGW – jak żartuje technologia żywienia człowieka, zawsze była i jest spójna z podróżowaniem i włóczęgą – zetknął się z PTTK, a później zdobył szturmem uprawnienia pilota wycieczek. Nie ograniczył się jednak do tego. Całe swoje życie związał z turystyką, a jego wieloletnia praktyka w firmach turystycznych i urzędach administracji turystycznej od 1995 roku wykorzystywana jest w Warszawskiej Izbie Turystyki, gdzie był dyrektorem biura, a obecnie, jako doradca pomaga i wspiera koleżanki i kolegów.

Po drodze były m.in. Biuro Podróży i Turystyki „Almatur”, nadzór nad WPT „Syrena”, praca w głównych komitetach turystycznych (GKKF i GKT), doradztwo na poziomie ministerialnym.

Nie ma dla niego pytań i dylematów, które zostawi bez odpowiedzi. Taki jest też jako wykładowca na kursach pilotów i rezydentów w Szkole Pilotów ORION. Prowadzi na nich zajęcia z organizacji ruchu turystycznego oraz podstaw ubezpieczeń i odpowiedzialności cywilno-prawnej. Na przerwach chętnie porozmawia o swojej wielkiej pasji – muzyce w każdej postaci.

W życiu stara się nigdy nie zapomnieć o motcie: „Wymagaj, łącząc pasję, pogodę ducha i spolegliwość z wrażliwością swojego podróżniczego otoczenia”. Wie jednak, że chociaż zjadł zęby na turystyce, cały czas uczy się czegoś nowego. Bierzmy z tego przykład.

Pozostali członkowie kadry

Bartosz Gembski
Bartosz Gembski
Maja Mańkowska
Maja Mańkowska
Marek Pawłowski
Marek Pawłowski
Maria Pilich
Maria Pilich
Sławomir Bubicz
Sławomir Bubicz
Ewa Pawłowska
Ewa Pawłowska
Przemysław Pilich
Przemysław Pilich
Anna Kwiatkowska
Anna Kwiatkowska