Andrzej Świątecki
Dr Andrzej Świątecki

Absolwent Politechniki Warszawskiej, adiunkt Instytutu Dziennikarstwa, doktor, pracownik Zakładu Public Relations i Marketingu Medialnego. Autor i współautor oraz redaktor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych m.in.”Cudze chwalicie – geografia turystyczna Polski”, „Kontusz, fado, bursztyn”, „Incentive po polsku”, „Zintegrowane komunikowanie marketingowe – próba ujęcia systemowego”, „Nowy Incentive w Polsce” , „Marka a public relations”.

Z turystyką związany „od zawsze”. Najpierw jako harcerz, obozowicz i wycieczkowicz, później członek kół geograficznych i PTTK, także działacz i współzałożyciel klubów studenckich. Od 1967 roku związany z obsługą ruchu turystycznego, m.in. w PTTK, Almaturze, Orbisie.

W latach 1999-2013 był przewodniczącym Mazowieckiej Komisji Egzaminacyjnej ds. Pilotów Wycieczek (pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. nadawania uprawnień państwowych na pilota wycieczek).

Jako pilot zaczynał od grup przyjazdowych. Poza granicami w sumie poprowadził blisko 100 grup, był w prawie 50 krajach świata, w części z nich prywatnie wraz z żoną. „Pilotaż to także dzielenie się swoimi doświadczeniami z przyszłymi pilotami” – mówi. Ale nie pozostaje na gadaniu. Od początku lat 90-tych jest współautorem czterech książek (podręczników) z zakresu obsługi ruchu turystycznego i geografii turystycznej, napisał również ponad 20 artykułów publicystycznych o pilotażu, szkoleniu pilotów itp.

W Szkole Pilotów ORION wykłada marketing i organizację ruchu turystycznego. Kiedy pytają go, co mu przyświeca w tym podróżowaniu po świecie, odpowiada: „Szukajcie, aż znajdziecie”.

Pozostali członkowie kadry

Andrzej Fedorowicz
Andrzej Fedorowicz
Maja Mańkowska
Maja Mańkowska
Ewa Darda
Ewa Darda
Iwona Dobiecka
Iwona Dobiecka
Bartosz Gembski
Bartosz Gembski
Piotr Zubrzycki
Piotr Zubrzycki
Jacek Drążkiewicz
Jacek Drążkiewicz
Przemysław Pilich
Przemysław Pilich