Wiesław Piegat
Wiesław Piegat

Zaraz po studiach na SGGW – jak żartuje technologia żywienia człowieka, zawsze była i jest spójna z podróżowaniem i włóczęgą – zetknął się z PTTK, a później zdobył szturmem uprawnienia pilota wycieczek. Nie ograniczył się jednak do tego. Całe swoje życie związał z turystyką, a jego wieloletnia praktyka w firmach turystycznych i urzędach administracji turystycznej od 1995 roku wykorzystywana jest w Warszawskiej Izbie Turystyki, gdzie był dyrektorem biura, a obecnie, jako doradca pomaga i wspiera koleżanki i kolegów.

Po drodze były m.in. Biuro Podróży i Turystyki „Almatur”, nadzór nad WPT „Syrena”, praca w głównych komitetach turystycznych (GKKF i GKT), doradztwo na poziomie ministerialnym.

Nie ma dla niego pytań i dylematów, które zostawi bez odpowiedzi. Taki jest też jako wykładowca na kursach pilotów i rezydentów w Szkole Pilotów ORION. Prowadzi na nich zajęcia z organizacji ruchu turystycznego oraz podstaw ubezpieczeń i odpowiedzialności cywilno-prawnej. Na przerwach chętnie porozmawia o swojej wielkiej pasji – muzyce w każdej postaci.

W życiu stara się nigdy nie zapomnieć o motcie: „Wymagaj, łącząc pasję, pogodę ducha i spolegliwość z wrażliwością swojego podróżniczego otoczenia”. Wie jednak, że chociaż zjadł zęby na turystyce, cały czas uczy się czegoś nowego. Bierzmy z tego przykład.

Pozostali członkowie kadry

Piotr Zubrzycki
Piotr Zubrzycki
Jacek Drążkiewicz
Jacek Drążkiewicz
Iwona Dobiecka
Iwona Dobiecka
Maja Mańkowska
Maja Mańkowska
Andrzej Fedorowicz
Andrzej Fedorowicz
Sławomir Bubicz
Sławomir Bubicz
Bartosz Gembski
Bartosz Gembski
Urszula Swoboda-Rydz
Urszula Swoboda-Rydz