Piotr Zubrzycki
Piotr Zubrzycki

Absolwent historii i ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim, ukończył także studia podyplomowe na Wydziale Geografii UW (specjalizacja kraje rozwijające się).

Pilot wycieczek zagranicznych od 1983 r., początkowo w Almaturze potem w Orbisie, obecnie współpracuje z różnymi biurami podróży. Aktualnie specjalizuje się w obsłudze grup przyjazdowych. W latach 2011-2013 brał udział w pracach Mazowieckiej Komisji Egzaminacyjnej przyznającej uprawnienia pilota wycieczek.

Od 2007 r. jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Pilotów Wycieczek Zagranicznych – organizacji zrzeszającej przede wszystkim pilotów ze środowiska warszawskiego.

W latach 2012-2013 z ramienia Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa uczestniczył w posiedzeniach Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej przygotowującej ustawę o deregulacji zawodów, w tym pilota wycieczek i przewodnika turystycznego.

Od 2013 roku w Szkole Pilotów Orion prowadzi zajęcia z obsługi grup turystycznych w tym z zakresu obsługi grup żydowskich.

Pozostali członkowie kadry

Piotr Zubrzycki
Piotr Zubrzycki
Jacek Drążkiewicz
Jacek Drążkiewicz
Marcin Serwacki
Marcin Serwacki
Maria Pilich
Maria Pilich
Bartosz Gembski
Bartosz Gembski
Maja Mańkowska
Maja Mańkowska
Iwona Dobiecka
Iwona Dobiecka
Andrzej Świątecki
Dr Andrzej Świątecki