Maria Pilich
Maria Pilich

Mgr chemii UW, historyk sztuki, nauczyciel dyplomowany, instruktor krajoznawstwa.

Autorka i współautorka przewodników turystycznych po Polsce i Europie m.in. „Historia architektury: skrypt dla przewodników”, „Paryż ’92: vademecum polskiego turysty”, „Warszawa w 3 dni”, „Polska. Ilustrowany przewodnik” (nagrodzony nagrodą Edukacja 2000, ukazało się pięć wydań), „Poland. Ilustrated guide”, „Gdańsk od środka”, „Ziemia Kielecka: panorama turystyczna”, „Polska. Najciekawsze zabytki”, „Najciekawsze zabytki Europy”, „Ponidzie: szlaki turystyczne”, „Nobliści znad Wisły, Odry i Niemna”.

Przewodnik i pilot wycieczek, przodownik turystyki pieszej, egzaminator maturalny. Działacz społeczny, członek PTTK od 1965 r. Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalami i odznaczeniami resortowymi.

W Szkole Pilotów Orion wykłada historię sztuki i oprowadza po Warszawie, pokazując jak pięknym zawodem może być pilotowanie. I jakże trudnym! Pewnie tego nie powie, ale dla niej jak dla Chagalla: „Sztuka jest stanem duszy. A dusza jest święta!”.

Pozostali członkowie kadry

Sławomir Bubicz
Sławomir Bubicz
Joanna Sikorska-Waś
Joanna Sikorska-Waś
Maria Pilich
Maria Pilich
Marta Podleśna-Nowak
Marta Podleśna-Nowak
Marek Pawłowski
Marek Pawłowski
Ewa Pawłowska
Ewa Pawłowska
Iwona Dobiecka
Iwona Dobiecka
Jacek Drążkiewicz
Jacek Drążkiewicz