Maria Pilich
Maria Pilich

Mgr chemii UW, historyk sztuki, nauczyciel dyplomowany, instruktor krajoznawstwa.

Autorka i współautorka przewodników turystycznych po Polsce i Europie m.in. „Historia architektury: skrypt dla przewodników”, „Paryż ’92: vademecum polskiego turysty”, „Warszawa w 3 dni”, „Polska. Ilustrowany przewodnik” (nagrodzony nagrodą Edukacja 2000, ukazało się pięć wydań), „Poland. Ilustrated guide”, „Gdańsk od środka”, „Ziemia Kielecka: panorama turystyczna”, „Polska. Najciekawsze zabytki”, „Najciekawsze zabytki Europy”, „Ponidzie: szlaki turystyczne”, „Nobliści znad Wisły, Odry i Niemna”.

Przewodnik i pilot wycieczek, przodownik turystyki pieszej, egzaminator maturalny. Działacz społeczny, członek PTTK od 1965 r. Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalami i odznaczeniami resortowymi.

W Szkole Pilotów Orion wykłada historię sztuki i oprowadza po Warszawie, pokazując jak pięknym zawodem może być pilotowanie. I jakże trudnym! Pewnie tego nie powie, ale dla niej jak dla Chagalla: „Sztuka jest stanem duszy. A dusza jest święta!”.

Pozostali członkowie kadry

Anna Kwiatkowska
Anna Kwiatkowska
Wiesław Piegat
Wiesław Piegat
Marek Pawłowski
Marek Pawłowski
Marcin Serwacki
Marcin Serwacki
Andrzej Świątecki
Dr Andrzej Świątecki
Ewa Darda
Ewa Darda
Joanna Sikorska-Waś
Joanna Sikorska-Waś
Maria Pilich
Maria Pilich